Home Programe de cercetare Membri Specializarea EIA Masterat SCIA Laboratoare

 

Home

Programe de cercetare

Membri

Specializarea EIA

Masterat SCIA

Laboratoare


 

Proiectul AVPROT

Titlul Proiectului:  
Acronim: AVPROT
Aria tematica:  
Contractor:  
  AVPROT   Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe
  Date generale

Consortiul proiectului

Rezumat

  Responsabil de proiect: Prof.dr.ing. Lungu Romulus, e-mail: rlungu@elth.ucv.ro, romulus_lungu@yahoo.com
Numarul contractului: 81-036/14.09.2007
Durata contractului: 36 luni; 14.09.2008 - 14.09.2010