Home Programe de cercetare Membri Specializarea EIA Masterat SCIA Laboratoare

 

Home

Programe de cercetare

Membri

Specializarea EIA

Masterat SCIA

Laboratoare


 

Proiectul SAHA

Titlul Proiectului: SERVOACTUATOR HIDROSTATIC PENTRU AERONAVE
Acronim: SAHA
Aria tematica: 8 - Spatiu si securitate
Contractor: INCAS Bucuresti
  SAHA   Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe
  Date generale

Consortiul proiectului

Rezumat

  Responsabil de proiect: Conf.dr.ing. Dinca Liviu, e-mail: ldinca@elth.ucv.ro, dincalv@yahoo.com
Numarul contractului: 81-036/14.09.2007
Durata contractului: 36 luni; 14.09.2008 - 14.09.2010