Home Programe de cercetare Membri Specializarea EIA Masterat SCIA Laboratoare

 

Home

Programe de cercetare

Membri

Specializarea EIA

Masterat SCIA

Laboratoare


 

Proiectul SAMASCAM

Titlul Proiectului: SISTEM AERIAN MULTIFUNCTIONAL CU GRAD RIDICAT DE AUTONOMIE PENTRU SUPRAVEGHEREA CALITATII MEDIULUI
Acronim: SAMASCAM
Aria tematica: 8 - Spatiu si securitate
Contractor: Universitatea din Craiova
  SAMASCAM   Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe
  Date generale

Consortiul proiectului

Rezumat

Obiective generale

Obiective specifice

  Director de proiect: Prof.dr.ing. Lungu Romulus, e-mail: rlungu@elth.ucv.ro, romulus_lungu@yahoo.com
Numarul contractului: 82-072/1.10.2008
Durata contractului: 36 luni; 1.10.2008 - 1.10.2011