Home Programe de cercetare Membri Specializarea EIA Masterat SCIA Laboratoare

 

Home

Programe de cercetare

Membri

Specializarea EIA

Masterat SCIA

Laboratoare
 

Proiectul SAMASCAM

Obiective generale:
-Valorificarea superioara a potentialului stiintifico – tehnologic al
 institutiilor romanesti cu specific de cercetare – dezvoltare prin 
 formarea unui consortiu format din specialisti din mediul universitar
 si din cel de cercetare;

-Antrenarea intr-o activitate complexa stiintifica si tehnologica a 
 unor parteneri din diverse zone in scopul punerii la dispozitie si
 transferarii de „know how” mediului economic romanesc in contextul
 dezvoltarii regionale si pentru cresterea competitivitatii acestuia
 pe plan international;

-Cresterea capacitatii institutiilor romanesti de a se implica in
 programe la nivel european,in contextul in care atat domeniul
 aerospatialcat si cel al asigurarii securitatii reprezinta prioritati
 pe lista programelor cadru europene;
  SAMASCAM    
-Antrenarea invatamantului superior intr-o mult mai mare masura in
 activitati de cercetare si proiectare tehnologie si in acest context
 sprijinirea integrarii tineretului  in activitati de acest fel;

-Diseminarea experientei dobandite prin mijloace specifice (publicatii
 de diverse categorii, comunicari stiintifice, manifestari stiintifice
 etc.) ;

-Asigurarea prin desfasurarea programului si rezultatele preconizate a
 unui nou produs cu un grad ridicat de originalitate;

-Dezvoltarea, in context a activitatilor de cercetare pe aceasta 
 directie cu posibilitatea crearii unor laboratoare capabile a se 
 integra in platforme tehnologice similare la nivel european;

-Racordarea cercetatorilor romani la problemele cercetarii aplicate
 si fundamentale specifice mediului economic romanesc in etapa
 actuala,precum si agregarea unor noi colective de cercetare;

-Punerea la dispozitia unor potentiali beneficiari atat interni cat si
 externi a unui nou produs cu grad ridicat de originalitate si de
 flexibilitate a utilizarii.
 
Date generale

Consortiul proiectului

Rezumat

Obiective generale

Obiective specifice