Home Programe de cercetare Membri Specializarea EIA Masterat SCIA Laboratoare

 

Home

Programe de cercetare

Membri

Specializarea EIA

Masterat SCIA

Laboratoare
 

Proiectul SAMASCAM

Obiective specifice:
-Formulare ipoteze, elaborare modele conceptuale si teorii de calcul;
  SAMASCAM    
-Formulare ipoteze, elaborare modele conceptuale si teorii de calcul;

-Studii, analize privind solutiile tehnice existente pe plan mondial 
 in domeniu.Interpretarea solutiilor, analiza multicriteriala;

-Elaborare anteproiect structura sistem aerian;

-Elaborare scheme constructive pentru elemente auxiliare;

-Realizare prototip sistem aerian si sisteme de echipare;

-Testare model experimental. Demonstrare functionalitate si utilitate
 model.
 
Date generale

Consortiul proiectului

Rezumat

Obiective generale

Obiective specifice