roen
Nume: LUNGU
Prenume: MIHAI - AURELIU
Data si locul nasterii: 13.12.1980, Craiova
Domiciliul: Craiova, Romania
Loc de munca: Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Inginerie Electrica, Energetica si Aerospatiala
Gradul stiintific: Conf. dr. ing. habil
Adresa e-mail: Lma1312@yahoo.com, mlungu@elth.ucv.ro
Nationalitatea: Romana
Cetatenia: Romana
Starea civila: casatorit.
1. Studii liceale
Colegiul National “Carol I” din Craiova (1996 - 1999); media generala a anilor de studiu - 9,35; media la examenul de Bacalaureat - 9,58.
2. Studii universitare
Absolvent al Facultatii de Electrotehnica, Specializarea “Echipamente si Instalatii de Bord” ca sef de promotie cu media generala 10; nota la examenul de diploma: 10. Titlul proiectului de diploma: Piloti automati pentru miscarea longitudinala.
3. Studii postuniversitare
Studii aprofundate - Facultatea de Electrotehnica, specializarea "Sisteme complexe de stabilizare, navigatie si dirijare aerospatiala", Universitatea din Craiova.Admitere: 2004. Absolvire: 2005. Examen de disertatie: nota 10.
4. Studii doctorale
Doctorat in domeniul „Inginerie Aerospatiala” la Universitatea „Politehnica” Bucuresti in perioada 2004 – 2007. Titlul tezei de doctorat: Sisteme complexe adaptive si optimale de stabilizare, navigatie si conducere a aparatelor de zbor. Data sustinerii tezei de doctorat: 28 noiembrie 2007, Catedra de Stiinte Aerospatiale „Elie Carafoli”, Universitatea „Politehnica” Bucuresti.Conducator de doctorat: Prof. univ. dr. ing. Corneliu Berbente.
5. Studii postdoctorale
5.1.  Bursa de cercetare postdoctorala de 3 ani (aprilie 2010 – aprilie 2013) in cadrul proiectului de grant „Parteneriatul universitar in cercetare – un pas inainte spre o scoala postdoctorala a viitorului”.
Cod contract: POSDRU/89/1.5/S/61968. Domeniul major de interventie 1.5 „Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”. Contract cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.Titlul proiectului de cercetare postdoctorala: Algoritmi si structuri pentru identificarea, estimarea si conducerea zborului aeronavelor si rachetelor.
Institutia coordonatoare: Universitatea din Craiova.
5.2.  Stagiu postdoctoral WSEAS – 1 an (noiembrie 2010 – octombrie 2011). Tema de cercetare: Estimarea starii si comanda optimala a aparatelor de zbor. Mentor: Prof. dr. ing. Nikos Mastorakis, Universitatea Tehnica din Sofia, Bulgaria.
10 monografii/capitole in monografii;
-  2 indrumare de laborator;
1 brevet de inventie;
-  174 lucrari stiintifice publicate;
-  23 contracte de cercetare stiintifica;
Premiul Aurel Vlaicu decernat de Academia  Romana in anul 2010;
atestat de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie aerospatiala – OMEN nr. 5104/28.09.2017; Conducator de doctorat in domeniul Inginerie aerospatiala in cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Aerospatiala a Universitatii "Politehnica" Bucuresti incepand cu 22.03.2018;
-  Membru al Consiliului Scolii Doctorale de Inginerie Aerospatiala a Universitatii „Politehnica” Bucuresti incepand cu data de 15.12.2020;
-  Membru CNATDCU (Comisia de Inginerie aerospatiala, autovehicule si transporturi) incepand cu mai 2020;
Director al Centrului de cercetare stiintifica "Cercetari in Domeniul Ingineriei Aerospatiale – CERTES”, Universitatea din Craiova, incepand cu anul 2020;
-  membru in colectivul de redactie la 10 reviste internationale;
-  recenzor la 42 reviste stiintifice internationale si 21 conferinte internationale;
-  Hirsch index: 14 (Web of Science), 19 (Google Scholar), 16 (Scopus).
1. Premiul AUREL VLAICU decernat de ACADEMIA  ROMANA in anul 2010 pentru cartea Sisteme de conducere a zborului;
2. Premiul AGIR decernat de Asociatia Generala a Inginerilor din România in anul 2015 pentru cartea „Estimarea starii aparatelor de zbor”;
3. Premiul AGIR decernat de Asociatia Generala a Inginerilor din România in anul 2016 pentru cartea „Controlul automat al aeronavelor la aterizare”;
4. Bursa postdoctorala POSDRU de 3 ani (aprilie 2010 – aprilie 2013) in cadrul proiectului „Parteneriatul universitar in cercetare – un pas inainte spre o scoala postdoctorala a viitorului”. Contract cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Titlul proiectului de cercetare postdoctorala: Algoritmi si structuri pentru identificarea, estimarea si conducerea zborului aeronavelor si rachetelor;
5. Gradatie de merit (2012-2017, 2017-2021);
6. Premiul UEFISCDI/PNII, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2012 pentru lucrarea: Full-order observer design for linear systems with unknown inputs (International Journal of Control, vol. 85, nr. 10, 2012, pag. 1602-1615, autori: M. Lungu, R. Lungu). Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2012-6-1071;
7. Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2013 pentru lucrarea: Automatic Control of Aircraft in Longitudinal Plane During Landing(IEEE TransactionsonAerospace & ElectronicSystems, vol. 49, nr. 2, 2013, pag. 1338-1350, autori: R. Lungu, M. Lungu, T.L. Grigorie). Codproiect: PN-II-RU-PRECISI-2013-5255;
8. Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2013 pentru lucrarea: ALSs with Conventional and Fuzzy Controllers Considering Wind Shears and Gyro Errors (Journal of Aerospace Engineering, vol. 26, nr. 4, 2013, pag. 794-813, autori: R. Lungu, M. Lungu, T.L. Grigorie). Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2013-5035;
9. Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2014 pentru lucrarea: Reconfigurable Controller for Active Fault-tolerant Control Systems with Applicability to Flight Control. (Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Phisics, Technical Sciences, Information Science, vol. 15, nr. 2, pag. 191-199, 2014, autori: M. Lungu, R. Lungu.Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2014-6455;
10.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2015 pentru lucrarea: Adaptive Control of the Helicopters’ Pitch Angle and Velocity (Journal of Aerospace Engineering, vol. 27, no. 5, autori: R. Lungu, M. Lungu). Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2015-11425;
11.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2015 pentru lucrarea: Application of H2/H and Dynamic Inversion Techniques to Aircraft Landing Control (Aerospace Science and Technology), vol. 46, pp. 146-158, autori: R. Lungu, M. Lungu).Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2015-14159;
12.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2015 pentru lucrarea: Application of H2/H Technique to Aircraft Landing Control (Asian Journal of Control, vol. 17, no. 6, pp. 2153-2164, 2015, autori: M. Lungu, R. Lungu).Cod proiect: PN-II-RU-PRECISI-2015-14537;
13.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2016 pentru lucrarea: Control of the Aircraft Lateral-Directional Motion during Landing using the H-inf Control and the Dynamic Inversion (Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Phisics, Technical Sciences, Information Science, vol. 16, nr. 4, pag. 547-555, 2015, autori: R. Lungu, M. Lungu).Codproiect: PRECISI-2016-15199;
14.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2016 pentru lucrarea: Automatic Control of Aircraft Lateral-directional Motion during Landing using Neural Networks and Radio-technical Subsystems (Neurocomputing Journal, vol. 171, pag. 471-481, 2016, autori: M. Lungu, R. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2016-16905;
15.  Premiul UEFISCDI/PN II, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2016 pentru lucrarea: Adaptive flight control law based on neural networks and dynamic inversion for micro aerial vehicles (Neurocomputing Journal, vol. 199, pag. 40-49, 2016, autori: R. Lungu, M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2016-16916;
16.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2017 pentru lucrarea: Automatic landing system using neural networks and radio-technical subsystems(Chinese Journal of Aeronautics, vol. 30, nr. 1, pag. 399-411, autori: R. Lungu, M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2017-13534;
17.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2018 pentru lucrarea: Design of Reduced-order Multiple Observers for Uncertain Systems with Unknown Inputs (Complexity, 2018, pag. 1-14, autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2018-36090;
18.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2018 pentru lucrarea: Neural Network based Adaptive Control of Airplane's Lateral-directional Motion during Final Approach Phase of Landing (Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 74, 2018, pag. 322-335, autori: M. Lungu, R. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2018-42150;
19.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2019 pentru lucrarea: Reduced-order multiple observer for Takagi-Sugeno systems with unknown inputs (ISA Transcations, vol. 85, 2019, pag. 1-12,autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2019-31503;
20.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2019 pentru lucrarea: Design of reduced-order multiple observers for Takagi-Sugeno systems with unknown inputs(Measurement, vol. 134, 2019,autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2019-31521;
21.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2019 pentru lucrarea: Adaptive Neural Network-Based Satellite Attitude Control by using the Dynamic Inversion Technique and a VSCMG Pyramidal Cluster (Complexity, 2019, autori: M. Lungu, R. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2019-31509;
22.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2020 pentru lucrarea: Auto-landing of fixed wing unmanned aerial vehicles using the backstepping control (ISA Transactions, 2019, autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2020-40793;
23.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2020 pentru lucrarea: Backstepping and dynamic inversion combined controller for auto-landing of fixed wing UAVs (Aerospace Science and Technology, 2020, autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2020-40910;
24.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2020 pentru lucrarea: Auto-landing of UAVs with variable centre of mass using the backstepping and dynamic inversion control (Aerospace Science and Technology, 2020, autor: M. Lungu). Cod proiect: PRECISI-2020-41231;
25.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2021 pentru lucrarea: Neuro-Observer based Control of Double Gimbal Control Moment Gyro Systems(Aerospace Science and Technology, 2021, autor: M. Lungu). Cod proiect: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2021- 53043;
26.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2021 pentru lucrarea: Control of double gimbal control moment gyro systems using the backsteppingcontrol method and anonlinear disturbance observer (Acta Astronautica, 2021, autor: M. Lungu). Cod proiect: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2021- 53145;
27.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2021 pentru lucrarea: Fixed-time control for automatic carrier landing with disturbance (Aerospace Science and Technology, 2021, autori: Guan, Z., Liu, H., Zheng, Z., Lungu, M., Ma, Y.). Cod proiect: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2021- 53353;
28.  Premiul UEFISCDI/PN III, Program Resurse umane - Competitia “Premierea rezultatelor cercetarii” 2021 pentru lucrarea: Adaptive control of DGMSCMG using dynamic inversion and neural networks (Advances in Space Research, 2021, autori: Lungu, R., Lungu, M., Efrim, C.). Cod proiect: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2021- 53635;
29. Biografia inclusa in Who's Who in Science and Engineering, Editiile 2011-2012, 2014-2015. Publicatie a Marquis Who's Who, SUA;
30. Certificate of Appreciation pentru lucrarile prezentate in cadrul WSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling And Simulation (ACMOS'09), Turkey, May 30 - June 1, acordat de WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society);
31.  Plachete si diplome de onoare pentru rezultatele deosebite obtinute în activitatea de cercetare stiintifica pe parculul anilor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – Gala excelentei în cercetare, editiile  I-VI, Univeristatea din Craiova, 2014-2021;
32. Ca student, am beneficiat in perioada 2001-2004 de bursa de performanta  acordata de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
33. Premii si mentiuni la fazele municipale ale olimpiadei de matematica (1995-1999);
34. Mentiune la faza judeteana a olimpiadei de fizica (Craiova 1998).
1.  Domenii de competenta stiintifica
    Inginerie aerospatiala:
»  Sisteme de conducere a zborului;
»  Automatizarea aparatelor de zbor;
»  Sisteme de dirijare aerospatiala;
»  Piloti automati;
»  Echipamente si sisteme giroscopice;
»  Teoria si constructia aparatelor de bord;
»  Grafica inginereasca.
2. Discipline predate
- Sisteme de conducere a zborului;
- Stabilitate si comanda in teoria zborului;
- Sisteme de estimare a starii aparatelor de zbor;
- Automatizarea aparatelor de zbor;
- Sisteme optimale de conducere a zborului.
3. Competenta in informatica
» Sisteme de operare: WINDOWS, MS DOS
» Limbaje de programare: PASCAL, C
» Procesoare de text:WORD, AMIPRO, POWER POINT
» Software de aplicatie: MATLAB, AUTOCAD, SPICE, VISIO, Hi-Q, Excel.
4.  Limbi straine
Engleza - citit, scris, vorbit, traducere tehnică (nivel ridicat);
Franceza - citit, scris, vorbit, traducere tehnică (nivel ridicat).
5. Aptitudini si abilitati
- fire sociabila, deschisa, ambitioasa, serioasa, punctuala, sincera, harnica;
- rezultate excelente in cadrul muncii in echipa;
- posesor permis de conducere de tip B din 1999.
1.   International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing – Associate Editor (2011-2014), ISSN: 1998-4464 (www.naun.org/journals/circuitssystemssignal);
2.   American Journal of Engineering and Applied Sciences – Associate Editor (2015-prezent), ISSN: 1941-7020 (http://thescipub.com/journals/ajeas/editors);
3.   Oriental Journal of Computer Science and Technology – Associate Editor (2017-prezent), ISSN: 0974-6471 (http://www.computerscijournal.org/);
4.   Technology audit and production reserves, DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372– Member of Editorial team (2016-prezent) (http://journals.uran.ua/tarp/about/editorialTeamBio/60177);
5.   SciFed Journal of Telecommunications – Member of Editorial team (2017-prezent), http://scifed.com/journal-of-telecommunication/index.php;
6.   International Journal of Systems Engineering – Member of Editorial team (2020-prezent), http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/ index?journalid=521;
7.   Micromachines (ISI Journal) – Topic Editor (2020-prezent), ISSN: 2072-666X (https://www.mdpi.com/journal/micromachines/topic_editors);
8.   IEEE International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia – Associate Editor (2016, 2019, 2020);
9.   17th International Carpathian Control Conference (ICCC’ 2016), Tatranská Lomnica, Slovacia, 29 Mai – 1 Iunie, 2016 – Chairman.
10.   Organizator al sesiunii speciale “Systems and equipment for aircraft landing” în cadrul conferintei internationale “International Conference on Applied and Theoretical Electricity – ICATE 2016” (http://elth.ucv.ro/icate/icate16/).
11.   Organizator al sesiunii specialeControl for Unmanned Aerial Vehicles” (Cod sesiune speciala: CoDITSS06) în cadrul conferin?ei interna?ionale 8th IEEE International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDiT 20222), Istanbul, Turcia, 17-20 Mai 2022 (https://codit2022.com/).
12.   Guest editor al unui nr. special (Advanced Observer-Based Control for Benchmark Control Problems: From Mathematical Modeling to Control Design) in revista ISI: Mathematical Problems in Engineering, ISSN: 1024-123X, FI: 0.8.
13.  International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization (ICCAIRO), Praga, 19-21 Mai 2018 – Chairman.
14.  World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCist)Member of Program Committee (2018, 2019, 2020, 2021);
15.   InternationalConferenceonArtificialIntelligenceandBigData (AIBD 2020), Copenhagen, Danemarca, 25-26 Aprilie 2020 – Member of Program Committee;
16.  Membru al London Journals Press (https://journalspress.com/).
RevisteChinese Journal of Aeronautics, ISSN: 1000-9361; Scientific Research and Essays, ISSN:1992-2248; Journal of Mechanical Engineering Research, ISSN: 2141-2383; Journal of Chemical Engineering and Materials ScienceJournal of Computer Science, Informatics, Electrical Engineering, ISSN:1556-6757; WSEAS Transactions on Systems, ISSN: 1109-2777; International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, ISSN: 0890-6327; The Aeronautical Journal, ISSN: 0001-9240; IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, ISSN: 0018-9251; Optimal Control Applications & Methods, ISSN: 1099-1514; Journal of Aerospace Engineering, ISSN: 0893-1321; Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, ISSN: 0022-0434; Aerospace Science and Technology, ISSN: 1270-9638; Asian Journal of Control, ISSN:1561-8625; WSEAS Transactions on Systems and Control, ISSN: 1991-8763; American Journal of Applied Scinces, ISSN: 1941-7020; Journal of Process Control, ISSN: 0959-1524; International Journal of Control, ISSN: 0020-7179; Transactions of the Institute of Measurement and Control, ISSN: 0142-3312; IEEE Transactions on Industrial Electronics, ISSN: 0278-0046; Expert Systems with Applications, ISSN: 0957-4147; Journal of Control Science and Engineering, ISSN: 0957-4147; International Journal of Aerospace Engineering, ISSN: 1687-5966; Engineering Optimization, ISSN: 0305-215X; International Journal of Advanced Robotic Systems, ISSN: 1729-8814; International Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G - Journal of Aerospace Engineering, ISSN: 0954-4100; ISA Transactions, ISSN: 0019-0578; Engineering Applications of Artificial Inteligence, ISSN: 0952-1976; IMA Journal of Mathematical Control and Information, ISSN: 0265-0754; Measurement, ISSN: 0263-2241; Journal of Franklin Institute, ISSN: 0263-2241; Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathemathics, Phisics, Technical Sciences, Information Science, ISSN: 0263-2241; Applied Soft Computing, ISSN: 1568-4946; International Journal of Robust and Nonlinear Control, ISSN: 1099-1239; IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, ISSN: 2168-2216; International Journal of Control, Automation and Systems, ISSN: 1598-6446; Robotics and Autonomous Systems, ISSN: 0921-8890; Acta Astronautica, ISSN: 0094-5765; Journal of Guidance, Control and Dynamics, eISSN: 1533-3884; IEEE Transactions on Fuzzy Systems, ISSN: 1063-6706; IEEE Transactions on Circuits and Systems II - Express Briefs, ISSN: 1549-7747; IEEE Transactions on Circuits and Systems I - Regular papers, ISSN: 1549-8328. 
 
ConferinteWSEAS International Conference on Automatic Control, Modelling & Simulation (ACMOS '12, ACMOS '13)Automatic Control, Soft Computing and Human-MachineInteraction (ASME’12)16th WSEAS International Conference on Systems (CSCC’12)3th International Conference on Circuits, Systems, Control, SignalsEuropean Conference on Control (ECC’12, ECC'13)11th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing (CSECS’12)12th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA’13)9th WSEAS International Conference on Dynamical Systems and Control (CONTROL’13)17th WSEAS International Conference on Systems (CSCC’13)52th IEEE Conference on Decision and Control (CDC’13)14th WSEAS International Conference on Automation & Information (ICAI’13)2th Intelligent Control, Modelling and Systems Engineering (ICMS’14)16th IEEE International Carpathian Congrol Conference (ICCC’15)Mathematical, Computational and Statistical Sciences Conference (MCSS'16)16th International Conference on Robotics, Control and Manufacturing Technology (ROCOM’16)International Conference on Systems Control and Computing (ICSTCC 2016, 2020); International Multi-Conference on Systems, Signals and Devices (SSD’17)American Control Conference (ACC); 9th International Conference on Mathematical Modelling (MATHMOD’18)6th World Conference on Information Systems and Technologies (WorldCIST 2019, 2020, 2021, 2022); Mediterranean Conference on Control and Automation (MED’18).
- Membru S.R.A.I.T. (Societatea Romana de Automatica si Informatica Tehnica) din 2010;
- Membru A.A.A.R. (Asociatia de Aeronautica si Astronautica a Romaniei) din 2009;
- Membru colaborator al Asociatiei „Aripi Romanesti” din 2010;
- Membru D.A.A.M. (Danube Adria Association for Automation & Manufacturing Vienna - Austria) in anii 2008, 2010, 2011;
- Director al Centrului de Cercetare CERTES (Cercetarea si testarea sistemelor electro-energetice si a sistemelor de stabilizare si navigatie aerospatiala);
Membru CNATDCU (Consiliul Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare)- Comisia de Inginerie aerospatiala, autovehicule si transporturi  incepand cu mai 2020.
- participarea la reconditionarea aeronavei ZLIN YR-E.I.B. 2004 la sfarsitul anului IV, domeniul de activitate: instalatia electrica si aparatura de bord;
- participarea la sesiunea de comunicari stiintifice Zilele Tehnice Studentesti, 26-29 aprilie 2004 organizata la Craiova, unde am  prezentat lucrarea cu titlul: Sisteme de control a atitudinii avionului in miscarea de tangaj
- realizarea lucrarii practice de laborator functionale cu titlul Platforma giro-metrica Strap – Down pentru masurarea vitezelor unghiulare de ruliu, tangaj si giratie (platforma cuprinde trei giroscopae de viteza, are trei grade de libertate si furnizeaza vitezele unghiulare de ruliu, tangaj si giratie ale aeronavei. Platforma este cuplata cu calculatorul prin intermediul unei placi de achizitie de date si a unei interfete, masurarea celor trei viteze unghiulare, furnizate de girometre, facandu-se in timp real. Softul necesar a fost realizat in Hi-Q tot de catre autorul
lucrarii practice).
- am fost ales si am participat, in calitate de PLENARY SPEAKER, la International Conference on Automatic Control, Modelling And Simulation (ACMOS '09), Istanbul, Turkey, May 30 - June 1, 2009, unde am prezentat in plen lucrarea Non-linear Adaptive Controllers with Linear Dynamic Compensator and Neural Network si unde am obtinut o diploma de recunoastere.
- cursuri (sesiuni specifice) abosolvite in cadrul proiectului „Parteneriatul universitar in cercetare – un pas inainte spre o scoala postdoctorala a viitorului”: “Egalitatea de gen, egalitatea de sanse si nediscriminarea, repectarea diversitatii, dezoltarea durabila si protectia mediului” (7-9 februarie 2011 si 29-31 august 2012); “Managementul cercetarii” (9, 12-13 martie 2011 si 27-28 martie 2012); “Acces electronic la literatura ?tiin?ific? pentru sus?inerea ?i promovarea sistemului de cercetare ?i educa?ie din România” (25 februarie 2020).
- Expert evaluator pentru proiecte finantate de UEFISCDI (2017-prezent);
- Conducerea a aproximativ 43 de proiecte de diploma si dizertatie;
- Organizare de intalniri cu elevii din licee pentru propaganda specializarii Echipamente si Instalatii de Aviatie si elaborarea de materiale de propaganda a specializarii Echipamente si Instalatii de Aviatie;
- Membru in cadrul comisiei pentru intocmirea dosarului de acreditare la specializarea „Echipamente si Instalatii de Aviatie” (2009);
- Secretar/ Membru al Comisiei de Inscriere la Facultate – concurs de admitere facultate, sesiunile iulie - septembrie 2010, 2011, 2016, 2017, 2018;
- Membru al Comisiilor pentru examenul de diploma (specializarea: „Echipamente si Instalatii de Aviatie”) si disertatie (specializarea: “Sisteme complexe pentru inginerie aerospatiala”), sesiunile iulie si septembrie 2018;
- Participant la redactarea a aproximativ 20 de propuneri de proiecte de cercetare la diferite competitii cum ar fi cele lansate de CNCSIS si PNCDI;
- Membru in echipa de coordonare a proiectului de parteneriat educational “Traces littéraires et géographiques d’Antoine de Saint-Exupéry”, aprilie – mai 2011. Parteneri: Liceul teoretic: “Tudor Arghezi”,